Tag: ส่วนประกอบประตูม้วน

  • รอบรู้ ส่วนประกอบประตูม้วนแต่ละแบบ

    รอบรู้ ส่วนประกอบประตูม้วนแต่ละแบบ

    สวัสดีครับ กลับมาเจอกันอีกแล้วน่ะครับ กับความรู้คู่ช่าง ลูกค้าหลายๆคนอาจจะยังสงสัยความแตกต่างของประตูม้วนแต่ละแบบอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ประตูม้วนมือดึง , ประตูม้วนระบบรอกโซ่ , ประตูม้วนไฟฟ้า ใครที่อยากหายส่งสัยก็ตามไปรับชมกันได้เลยครับ ประตูม้วนระบบมือดึง 1.ควบคุมการเปิด-ปิด ประตูม้วนด้วยกำลังคน 2.มีความกว้าง – สูง ไม่เกิน 4 ม. 3.มีน้ำหนักไม่เกิน 120 กก. 4.ประตูม้วนที่มีความกว้างมากกว่า 4 ม. แนะนำให้แบ่งประตูออก ประตูม้วนรอกโซ่ 1.ความคุมการเปิด-ปิด ประตูม้วนด้วยรอกโซ่ 2.เหมาะกับประตูที่มีความกว้างไม่เกิน 7 ม. สูง ไม่เกิน 5 ม. 3.น้ำหนักของประตูไม่เกิน 500 กก. 4.ระบบรอกโซ่ จะเป็นระบบที่ช่วยผ่อนแรงในการเปิด-ปิด แทนการยก ประตูม้วนระบบมอเตอร์ไฟฟ้า 1.ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยระบบมอเตอร์ 2.ความกว้างตั้งแต่ 3-15 ม. มีความสูงตั้งแต่ 3-8 ม. (กรณีกว้าง ยาวกว่านี้ ต้องใช้หลักการในการคำนวนเพิ่มเติม)…