English English Lao Lao Myanmar (Burmese) Myanmar (Burmese) Thai Thai

ประตูม้วน

High Speed Shutter

ประตูม้วนระบบ High Speed Shutter มีความแข็งแรง และประสิทธิภาพสูงเน้นเรื่องให้ความเงียบ และระบบการเชื่อมต่อที่ล้ำสมัย เลื่อนขึ้นลงได้เร็วและเบา เป็นที่นิยมทั้งประเทศไทย และต่างประเทศมากว่า 20 ปี โดยสามารถติดได้ทั้งโครงสร้างภายใน และภายนอก มีสีให้เลือกหลากหลาย สามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสม สินค้าผ่านการทดสอบก่อนส่งมอบ และรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 :2015 ทุกชิ้น

ประตูม้วน High Speed Shutter

คุณสมบัติประตูม้วน High Speed Shutter

ติดตั้งได้ในระบบไฟฟ้า มีรูปแบบลอนประตูให้เลือก 3 แบบ รูปแบบ ลอน 3 มีขนาดของใบประตูที่ ความหนา 16.0 มม. ความกว้าง 245.70 มม.รูปแบบ ลอน 4 มีขนาดของใบประตูที่ ความหนา 16.0 มม.ความกว้าง 319.50 มม. รูปแบบ ลอน 8 มีขนาดของใบประตูที่ ความหนา 16.0 มม.ความกว้าง 706.70 มม. วัสดุเป็นเหล็ก แข็งแรง คงทน มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 5 ปี มีระบบการเชื่อมต่อที่ล้ำสมัย ใบต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ มีฉนวนข้าง เก็บเสียงได้ดี

รูปแบบลอนประตู High Speed Shutter

รูปแบบลอนประตู High Speed Shutter1
รูปแบบลอนประตู High Speed Shutter1

คุณสมบัติ

ประตูม้วนระบบ High Speed Shutter มีความแข็งแรง และประสิทธิภาพสูง เน้นเรื่องให้ความเงียบ และระบบการเชื่อมต่อที่ล้ำสมัย เลื่อนขึ้นลงได้เร็วและเบา เป็นที่นิยมทั้งประเทศไทย และต่างประเทศมากว่า 20 ปี โดยสามารถติดได้ทั้งโครงสร้างภายใน และภายนอก มีสีให้เลือกหลากหลาย สามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสม สินค้าผ่านการทดสอบก่อนส่งมอบ และรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 :2015 ทุกชิ้น

ใช้งานง่ายสะดวก

ประตูม้วนแข็งแรง เน้นความเงียบ มีระบบการเชื่อมต่อที่ล้ำสมัย เลื่อนขึ้นลงได้รวดเร็วและเบา ไม่ต้องเปิดปิดเอง ยกดันให้ปวดหลัง ไม่ต้องใช้กำลังคน ด้วยระบบโซ่หรือระบบมอเตอร์ไฟฟ้า น้ำหนักเบา เสียงเงียบ

แชทสอบถามราคา

บทความเกี่ยวกับประตูม้วน

เก็บตกภาพงานออกบูธที่พม่างาน “MYANMAR Build & Decor 2017”
เก็บตกภาพงานออกบูธที่พม่างาน “MYANMAR Build & Decor 2017”
ความรู้คู่ช่าง ประเมินราคา ประตูม้วนยังไง แบบไหน?
ความรู้คู่ช่าง ประเมินราคา ประตูม้วนยังไง แบบไหน?
REVIEW ตลาดใหม่ดอนเมือง รังสิต
REVIEW ตลาดใหม่ดอนเมือง รังสิต