Tag: ประตูม้วนแบบมือดึง

  • ประตูม้วนมีกี่แบบเลือกแบบไหนให้เหมาะกับการใช้งาน

    ประตูม้วนมีกี่แบบเลือกแบบไหนให้เหมาะกับการใช้งาน

    สำหรับประตูม้วน  ที่เราพบเห็นตามอาคาร  ตึกแถว หรือตามโรงงานต่าง ๆ  ถือได้ว่ากำลังนิยมใช้กันแพร่หลายเพราะเป็นประตูที่มีระบบที่ทันสมัย  เช่น แบบดึงมือและระบบอัตโนมัติ  ที่ทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนอกจากนี้บ้านบางหลัง  ยังเลือกใช้ประตูม้วนระบบไฟฟ้า  เพื่อทำเป็นประตูของโรงจอดรถ  ที่มีการออกแบบที่สวยงามให้เข้ากับตัวบ้าน ขณะเดียวกันระบบการเปิด-ปิดของประตู  สามารถควบคุมได้ทั้งมือ  และควบคุมด้วยไฟฟ้า โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานด้วยประสิทธิภาพ  รูปแบบและระบบมีการรักษาความปลอดภัย  ทำให้การเลือกใช้งาน     ป ระตูม้วนระบบไฟฟ้าจึงมีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ประตูม้วนมีกี่แบบ ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน  มีทั้งหมด 3 แบบ  คือ  แบบมือดึง  แบบรอกโซ่  และแบบมอเตอร์  สามารถทำประตูม้วนได้กว้างกว่า 13 เมตร มีสีให้เลือกมากมายเพื่อให้เข้ากับสิ่งก่อสร้าง ถ้าต้องการความปลอดภัยเพิ่มเติม สามารถติดตั้งระบบรองรับอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น Air Sensor  ประตูม้วนจะหยุดการทำงานทันที  เมื่อสัมผัสสิ่งกีดขวาง  เครื่องสัญญาณเตือนภัย  หากมีการโจรกรรม  สัญญาณเตือนจะดังทันที  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย ประตูม้วนแบบรอกโซ่ เป็นแบบที่แข็งแรง ทนทานเหมาะสำหรับอาคารโรงงาน  ที่อยู่อาศัย  ประตูม้วนระบบรอกโซ่ อาศัยการทำงานด้วยแบบทดกำลังคน  จากการชักรอก  หรือสาวโซ่เพื่อเปิด-ปิดประตู ซึ่งจะสามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่าประตูม้วนระบบมือดึง …