High Speed Shutterประตูม้วน


ประตูม้วนระบบ High Speed Shutter มีความแข็งแรง และประสิทธิภาพสูง เน้นเรื่องให้ความเงียบ และระบบการเชื่อมต่อที่ล้ำสมัย เลื่อนขึ้นลงได้เร็วและเบา เป็นที่นิยมทั้งประเทศไทย และต่างประเทศมากว่า 20 ปี โดยสามารถติดได้ทั้งโครงสร้างภายใน และภายนอก มีสีให้เลือกหลากหลาย สามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสม สินค้าผ่านการทดสอบก่อนส่งมอบ และรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 :2015 ทุกชิ้น 

 
คุณสมบัติ
ประตูม้วน
เงียบ
ประตูม้วน
เบา
ประตูม้วน
ประตูม้วน
สวยงาม
ประตูม้วน
ประตูม้วน
เร็ว
ประตูม้วน
ประตูม้วน
ปลอดภัย
           

รูปแบบลอนประตู High Speed Shutter


ตัวอย่างสี

รูปแบบลอนประตู
 

ตัวอย่างสี

ตัวอย่าง สี เบอร์
ประตูม้วน deep blue sea -
ประตูม้วน Mountain Green -
ประตูม้วน Peanut Butter -
ประตูม้วน Sherry Pink -
ประตูม้วน Asian White -

รูปแบบลอนประตู

ตัวอย่าง ขนาด ลอน
ประตูม้วน ประตูม้วน 3
ประตูม้วน ประตูม้วน 4
ประตูม้วน ประตูม้วน 8
ติดต่อเรา คลิก !
ติดต่อเรา คลิก !