แบบเหล็ก

แบบเหล็ก

แบบเหล็ก

แบบเหล็ก บริษัท วิริยะโลหะกิจ จำกัด ผลิตขึ้นมามากมายหลายรูปแบบ หลายขนาด เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างต่างๆ โดยเรามี แบบเหล็ก ขนาดมาตรฐานให้ลูกค้าได้เลือกตามความเหมาะสมสำหรับการใช้งาน และรับผลิตขึ้นใหม่ในขนาด หรือรูปแบบที่ลูกค้าต้องการเพื่อตอบสนองการใช้งานได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด สามารถใช้งานได้ยาวนาน และคงทน
แบบเรียบ แบบมุมใน แบบมุมนอก แบบมุม
สำหรับพื้นผิวงานหล่อ เช่น การหล่อพื้น , ผนัง , คาน , เสา , รากฐาน ใช้ประกอบกับแบบเรียบในการก่อผนังด้านในที่เป็นมุมฉาก ใช้ร่วมกับแบบเรียบในการหล่อผนังด้านนอกที่เป็นมุมฉาก ใช้ยึดมุมของแบบเรียบลักษณะเดียวกับมุมนอก